یک آزمایش یک نتیجه

سلام

امروز سر ناهار با آقای همسر به طور اتفاقی ب تفاوت لبنیات صنعتی و سنتی پی بردیم. 

امتحان کنید. انگار ماست صنعتی نوعی کلویید که حاصل انحلال پودر در غلظت دهنده است. در حالی که ماست سنتی در آب حل می شود و با کمی هم زدن محلول شیری رنگی می دهد ماست صنعتی مثل امولسیون ناپایدار از ذرات ریز سفید ته نشین می شود. 

/ 0 نظر / 27 بازدید